Om forfatteren


Thomas Torp har tilbragt den største del af sit professionelle virke i politisk styrede organisationer, og han har stort set altid beskæftiget sig med foreningsledelse. Han har bestridt ledende stillinger i erhvervsorganisationer og i et politisk parti. Det har han suppleret med erfaring fra både det private erhvervsliv og fra den offentlige sektor. Hans specialer er kommunikation, politisk interessevaretagelse, økonomi og organisationsledelse.

Thomas Torp er i dag administrerende direktør i GRAKOM, der er erhvervsorganisation for over 500 virksomheder indenfor grafisk kommunikation, medier og markedsføring. Tidligere har han blandt andet været direktør for public affairs i PFA, vicedirektør i Dansk Ejendomsmæglerforening, cheføkonom i EjendomDanmark, pressechef og chef for politisk-økonomisk afdeling i Det Konservative Folkeparti. Tidligere har han været mangeårig frivillig aktiv leder i foreningslivet i blandt andet Konservativ Ungdom. Samlet set har Thomas Torp omkring 35 års erfaring med professionel og frivillig foreningsledelse. 

Thomas Torp er født i 1969 i Brovst og er uddannet cand. oecon. med speciale i arbejdsmarkedsøkonomi fra Aalborg Universitet i 1995.

Thomas Torp er co-founder af SMOacademy, der er akademi for ledere, bestyrelsesmedlemmer og specialister i små og mellemstore organisationer (SMO'er).

Foredrag om god organisationsledelse


Thomas Torp har 35 års erfaring med forenings- og organisationsledelse i politisk styrede organisationer. Han har på baggrund af sine mangeårige erfaringer skrevet bogen God Organisationsledelse.                                                    
Thomas Torp tilbyder foredrag og anden dialog med organisationer, der har brug for inspiration til at komme videre med udvikling af organisationen og ledelsen, så organisationen kan indfri sit potentiale.

Kontakt Thomas Torp, hvis du ønsker at høre nærmere om mulighederne eller læs mere på SMOacademy.