Bogen om God Organisationsledelse

Vi har over 80.0000 foreninger og interesseorganisationer i Danmark. En del af dem har relativ stor samfundsmæssig betydning og indflydelse. Derfor betyder det noget, at vi har god ledelse af de væsentlige danske organisationer. Derfor er der behov for, at alle, der bedriver ledelse i organisationsverdenen, forholder sig til, hvad god organisationsledelse er.

Thomas Torp har 35 års erfaring med forenings- og organisationsledelse. Han har på baggrund af sine erfaringer skrevet bogen God Organisationsledelse. Det er både en debatbog, der skal motivere organisationsledere til at tænke over ledelse og over den rolle, de har. Det er også en håndbog, der giver helt konkrete og direkte anvendelige anbefalinger og modeller for god organisationsledelse. Thomas Torp leverer med bogen den første og hidtil eneste sammenhængende danske model for god ledelse af interesseorganisationer. 

Bogens mission er at gøre læserne klogere og ikke mindst mere bevidste om, hvordan de bedst muligt kan sikre, at deres egen organisation kan indfri sit fulde potentiale.

Bogen er rettet mod nuværende og kommende ledere i de mange danske interesseorganisationer, herunder både erhvervsorganisationer, NGO’ere og de mange andre organisationer, som vi til sammen kalder Foreningsdanmark.


Bogens indhold


1. Organisationernes ny virkelighed
Interesseorganisationerne er under pres på grund af en ny virkelighed, som organisationerne må indrettet sig efter. En række megatrends udfordrer særligt erhvervsorganisationerne. Organisationerne skal forandre sig.

2. Organisationernes opgaver og ansvar
Selvom interesseorganisationer er forskellige, har de alligevel alle sammen tre hovedopgaver til fælles. Der opstilles modeller og analyseres på forskellige medlemstypers særlige interesser.

3. Service og rådgivning
Organisationen skal styrke medlemmerne individuelt blandt andet gennem service og rådgivning. Organisationerne har særlige forudsætninger for det, men de skal samtidigt være forretningsorienterede. Bogen giver 10 konkrete anbefaler til interesseorganisationer.

4. Viden og relationer
Organisationer skal styrke det fællesskab, som samler medlemmerne i organisationen. Det sker med vidensformidling og opbygning af relationer. Bogen giver 10 konkrete anbefalinger til interesseorganisationer.

5. Organisationernes politiske indflydelse
Varetagelse af medlemmernes politiske interesser er typisk kerneopgaven for interesseorganisationer. Forudsætningen for indflydelse er en stærk forhandlingsplatform. Modellen herfor lanceres og gennemgås. Bogen giver 10 konkrete anbefalinger til organisationer.

6. Den ideelle organisation
Mange organisationer arbejder for at vokse, men det er ikke kun størrelsen, der er afgørende for, om organisationen har succes med indfrielse af sine mål. Der opstilles en model for bæredygtighed for interesseorganisationer og for afvejning af størrelsen og evnen til at fokusere på de enkelte medlemmers interesser. 

7. Håndtering af interessekonflikter
Interessekonflikter mellem medlemmerne kan handlingslamme organisationer, så de reelt ikke kan leve op til deres ansvar. Interessekonflikterne kategoriseres og det anbefales, at organisationer udvikler spilleregler for håndtering af interessekonflikterne.

8. Foreningsidentiteten
På trods af trenden mod mere rationelle medlemmer, har organisationerne en særlig fordel netop i at være en forening. Det giver et særligt fællesskab og en identitetsfordel, som organisationerne skal udnytte til at skabe loyale kunder.

9. Organisationsledelsens egenskaber og kompetencer
En god organisationsledelse er både forretningsorienteret, foreningsorienteret og politisk orienteret. Der opstilles en model for de egenskaber og kompetencer, som en god ledelse af en organisation skal besidde. Desuden beskrives og afgrænses roller, ansvar og kompetencebehov for henholdsvis bestyrelse og direktion.

10. Kulturændring i organisationen
De store forandringer, der skal ske i organisationerne, kræver også kulturforandring i organisationerne. Med udgangspunkt i en model for kulturforandringer i virksomheder opstilles anbefalinger til arbejdet med kulturforandringer i interesseorganisationer

11. God organisationsledelse
Med udgangspunkt i anbefalingerne til god selskabsledelse præsenteres et konkret bud på oversættelse heraf til et helt nyt sæt Anbefalinger til god organisationsledelse. Anbefalingerne tager udgangspunkt i organisationernes mål på de tre hovedopgaver for interesseorganisationer. 

12. Ti bud til organisationer i den ny virkelighed
I et afsluttende kapitel samles det hele i 10 bud til organisationernes arbejde med god ledelse.

Køb bogen

Bogen God Organisationsledelse udgives på Grakoms Forlag og kan købes i landets boghandlere.
Den kan desuden købes på nettet.