Om god organisationsledelse

Vi har i Danmark omkring 3.000 landsdækkende foreninger i Danmark samt 83.000 lokale og regionale foreninger. Mange mennesker bliver bidt af foreningslivet og gør et stort stykke frivilligt arbejde i foreningerne, drevet af den interesse, som de har til fælles med andre i foreningen.

Men foreningslivet er ikke kun sunde fritidsinteresser. Foreningsdanmark har væsentlig samfundsmæssig betydning. Det gælder naturligvis de politiske partier, men også NGO’ere, fagforeninger, erhvervsorganisationer og andre foreninger, som påvirker både det politiske system, medierne, vælgerne, forbrugerne – os alle sammen. De kan ændre politiske beslutninger, de kan flytte folkestemninger og ændre danskernes adfærd. Foreningerne – eller organisationerne - er en betydningsfuld magtfaktor i Danmark.

Med organisationernes samfundsmæssige betydning følger også et samfundsmæssigt ansvar og naturligvis ikke mindst et ansvar overfor medlemmerne. Ansvaret skal forvaltes ordentligt, til gavn for medlemmerne og i respekt for den samfundsmæssige betydning, som organisationerne har.

Det kræver god organisationsledelse. Det er et ansvar og en opgave for de mange, der arbejder professionelt med ledelse af de danske organisationer og foreninger.

God organisationsledelse er opmærksomhed omkring de udfordringer som Foreningsdanmark står overfor, det er bevidsthed om den enkelte organisations opgaver og ansvar, det er en målrettet og professionel indsats for at indfri organisationens målsætninger, og det er kompetente ledere med de rette egenskaber. Men god organisationsledelse er også udvikling, forandring og fornyelse samtidig med, at det er at passe på traditionerne, kulturen, foreningsdemokratiet og foreningslivet.

God organisationsledelse fordrer, at man lærer af den måde, man driver private virksomheder på, så man skaber værdi for medlemmernes kontingentkroner og leverer konkrete resultater. Man må derfor se til erhvervslivet for at få inspiration til ledelsesværktøjer. Men samtidigt skal man have respekt for, at der er væsentlige forskelle på at lede en virksomhed og lede en demokratisk styret organisation.

God organisationsledelse er kompleks. Det er en selvstændig disciplin, som for få reelt behersker og som for få er tilstrækkeligt bevidst om. Derfor er der behov for at diskutere organisationsledelse, så vi kan få mere og bedre ledelse af de danske organisationer og foreninger. Kun sådan kan organisationerne indfri deres potentiale.

Det har inspireret til bogen God Organisationsledelse. Det er både en debatbog, der peger på en række alvorlige udfordringer for danske organisationer, men det er også en håndbog, der peger på helt konkrete ledelsesværktøjer, og som i øvrigt giver nogle helt konkrete bud på, hvordan man indfører god organisationsledelse.

Det er bogens mission at bidrage til øget bevidsthed hos organisationsledere om de særlige ledelsesmæssige opgaver og udfordringer i organisationerne. Bevidsthed er forudsætningen for forbedring. Det er også et håb, at bogen kan bidrage til debat i organisationsverdenen om og til udvikling af god organisationsledelse. Vi har alle brug for at lære mere, så organisationerne og foreningerne kan indfri deres potentiale.