Boganmeldelse

John Wagner, adm.  direktør
De Samvirkende Købmænd


Thomas Torp, adm. direktør i erhvervsorganisationen Grakom, har skrevet en velkommen, solid og forhåbentlig diskussions-skabende bog om god organisationsledelse – eller mangel på samme! For bogens styrke er nemlig, at den både direkte og måske i endnu højere grad indirekte peger på et utal af uafklarede spørgsmål om, hvordan man optimalt leder organisationer fra grundejerforeningen over idrætsforeninger til brancheorganisationer og de allerstørste erhvervsorganisationer.

Som afslutning på den velskrevne bog kommer Thomas Torp dels med ”Ti bud til organisationer i den ny virkelighed” og et forsøg på – inspireret af ”Anbefalingerne for God Selskabsledelse” udviklet af Komiteen for God Selskabsledelse – et kodeks med overskriften ”Anbefalinger for God Organisationsledelse 1.0”. Forinden har han gjort sig til talsmand for, at der etableres en Komite for God Organisationsledelse som ”det faglige fyrtårn for udvikling og indførelse af god organisationsledelse i danske organisationer”.

Jeg er enig i behovet for en sådan komité, og Thomas Torps bog er et godt bidrag til opstarten, men bogen dokumenterer også, at det bliver uhyre svært at formulere anbefalinger, som de 80.000 foreninger og interesseorganisationer i Foreningsdanmark vil kunne spejle sig i. Og, som forfatteren også påpeger indtil flere gange i sin bog, så står og falder foreningerne med evnen til at skabe resultater af værdi for medlemmerne. Foreningen er et middel til interessevaretagelse – ikke et mål i sig selv. Og således må det heller ikke blive så administrativt krævende at håndtere foreningsarbejde, at det bliver umuligt at rekruttere bestyrelsesmedlemmer, og direktionen slet ikke får tid til at opfylde formålet med foreningens eksistens.

Thomas Torp bruger selvfølgelig sin egen brancheorganisation som eksempel flere steder i bogen, men den er skrevet almengyldigt og bør kunne inspirere alle i Foreningsdanmark til mere grundige drøftelser i bestyrelserne om, hvad der for dem er god organisationsledelse. Mellem linjerne berører forfatteren også en række af de organisationskampe og nærmest eksistentielle udfordringer, som også præger denne verden. Herom kan der også skrives en bog med en helt anden titel, et drama - hvor Thomas Torp har valgt at være optimist og skrive en rigtig god håndbog.


John Wagner