Anbefalinger til god organisationsledelse

Der en brug for God Organisationsledelse, men der mangler en standard, der kan sætte rammen for arbejdet. Corporate governance er en standard for god selskabsledelse, som fremmer god ledelse og bidrager til, at man som investor i et børsnoteret selskab har indsigt i, hvorledes selskabet ledes. Børsnoterede selskaber i Danmark er således også forpligtede til at redegøre for, hvorledes de følger ”Anbefalingerne for God Selskabsledelse”. Regelsættet er udviklet af og vedligeholdes af Komiteen for God Selskabsledelse.

Når man skal skabe god organisationsledelse, er det oplagt at se nærmere på anbefalingerne for God Selskabsledelse. Man kunne i princippet blot som organisation følge anbefalingerne. Men så simpelt er det ikke. Det ville nemlig føre organisationen i retning af de forkerte mål.

For en børsnoteret virksomhed er målene rettet mod økonomisk værdiskabelse i selskabet. Aktionærernes interesser i selskabet handler om afkast af aktieinvesteringen. Det afspejles i retningslinjerne for corporate governance, der skaber åbenhed og klarhed om de økonomiske forhold i selskabet og i de forhold, der påvirker selskabets evne til at skabe afkast til aktionærerne.

Organisationer har ikke økonomiske mål. For en organisation er orden i økonomien udelukkende et middel til at opnå de højere mål, som handler om at skabe værdi for medlemmerne – og ikke for organisationen selv. Organisationen skal således ikke måles på økonomiske nøgletal eller på faktorer, der er økonomisk orienterede. Man skal i stedet i organisationerne finde ledelsesparametre, der har betydning for foreningens evne til at påvirke medlemmernes rammebetingelser eller opnå de målsætninger, som den enkelte organisation har indbygget i sine vedtægter og sin strategi.

Corporate governance er således ikke løsningen til at skabe god organisationsledelse. Der er brug for udvikling af en ny ”Association Governance” model, der gør det samme for organisationerne, som corporate governance gør for selskaberne. Altså en ”oversættelse” af ”Anbefalinger for God Selskabsledelse” til et nyt sæt af retningslinjer ”Anbefalinger for God Organisationsledelse”.

Der bør etableres en Komite for God Organisationsledelse, der varetager en løbende udvikling af anbefalingerne og samler opbakning fra den danske organisationsverden. Komiteen kan være det faglige fyrtårn for udvikling og indførelse af god organisationsledelse i danske organisationer. I bogen ”God Organisationsledelse” præsenteres version 1.0 af ”Anbefalinger for God Organisationsledelse”.

Det er tilstræbt at følge anbefalingerne for god selskabsledelse i så høj grad som muligt. Dog er fjernet eller tilpasset punkter, der ikke passer til organisationsverdenens ikke-økonomiske mål. Organisation har således ikke nødvendigvis brug for helt samme transparens omkring økonomiske forhold som virksomheder. Til gengæld skal organisationerne have større åbenhed om holdninger, politik, interesser, værdiskabelse for og relationerne til medlemmer og om organisationens varetagelse af medlemmernes interesser.

1

Organisationens kommunikation og samspil med  interessenter

2

Bestyrelsens opgaver
og ansvar

3

Bestyrelsens sammensætning og organisering 

4

Direktionens vilkår

5

Årsrapportering