Læs bogen
God Organisationsledelse

Bogen giver det første og hidtil eneste danske bud en
sammenhængende model for god
 ledelse af interesseorganisationer.


Om bogen

Bogen giver det hidtil eneste danske bud på en sammenhængende model for god ledelse af organisationer.

Bogen skal bevidstgøre og inspirere ledere i de danske interesseorganisationer, så organisationerne bedst muligt kan indfri deres potentiale.

Læs mere...

Om organisationsledelse

Mange af de 80.000 danske foreninger og interesseorganisationer har stor samfundsmæssig betydning. Derfor er det vigtigt, at disse organisationer er stærke og veldrevne. 

Vi har derfor brug for at forhold os til god organisationsledelse.

Læs mere...

Om forfatteren

Thomas Torp har 35 års erfaring med forenings- og organisationsledelse i politisk styrede organisationer.

Thomas Torp har på baggrund af sine mangeårige erfaringer og viden om organisationsverdenen skrevet bogen God Organisationsledelse.

Læs mere...

Køb bogen

Bogen God Organisationsledelse udgives på Grakoms Forlag og kan købes i landets boghandlere. 
Den kan desuden købes på nettet.