Læs bogen
God Organisationsledelse

Bogen giver det første og hidtil eneste danske bud en
sammenhængende model for god
 ledelse af interesseorganisationer.


Om bogen

Bogen giver det hidtil eneste danske bud på en sammenhængende model for god ledelse af organisationer.

Bogen skal bevidstgøre og inspirere ledere i de danske interesseorganisationer, så organisationerne bedst muligt kan indfri deres potentiale.

Læs mere...

Om organisationsledelse

Mange af de 80.000 danske foreninger og interesseorganisationer har stor samfundsmæssig betydning. Derfor er det vigtigt, at disse organisationer er stærke og veldrevne. 

Vi har derfor brug for at forhold os til god organisationsledelse.

Læs mere...

Om forfatteren

Thomas Torp har 35 års erfaring med forenings- og organisationsledelse i politisk styrede organisationer.

Thomas Torp har på baggrund af sine mangeårige erfaringer og viden om organisationsverdenen skrevet bogen God Organisationsledelse.

Læs mere...

Akademiet for ledere, bestyrelsesmedlemmer og specialister i små og mellemstore organisationer

SMOacademy er grundlagt for at styrke SMO'erne - de små og mellemstore organisationer. Det er vores ambition at gøre interesseorganisationerne klogere og dygtigere til at interessevaretage og skabe værdi for medlemmerne.

SMOacademy er Danmarks første og eneste akademi, der tilbyder specialiseret viden og uddannelse til ledere, specialister og bestyrelsesmedlemmer i SMO'er.

SMOacademy er vært ved SMO Forum. Akademiet afholder desuden kurser, seminarer og andre typer af lærende aktiviteter, der bringer nøglepersoner i små og mellemstore interesseorganisationer sammen i et løft af videns- og kompetenceniveauet i SMO'erne.

SMOacademy er grundlagt af Svend Gunbak og Thomas Torp som et samarbejde mellem 1240Hub og Selskab for Organisationsledelse.

BOGANMELDELSE

"...en velkommen, solid og forhåbentlig diskussionsskabende bog om god organisationsledelse."

"...bør kunne inspirere alle i Foreningsdanmark til mere grundige drøftelser i bestyrelserne om, hvad der for dem er god organisationsledelse."   

John Wagner, adm. direktør,
De Samvirkende Købmænd

BOGANMELDELSE

"En læseværdig og let tilgængelig bog, som gør læseren klog på den udfordrende virkelighed, organisationerne står overfor."

"Uanset om man er ny eller erfaren i organisationsledelse, er der meget inspiration at hente i bogen. Jeg fik selv sat mange tanker og overvejelser på plads, da jeg læste den."

Jacob Stahl Otte, adm. direktør
Drivkraft Danmark

PRESSEMEDDELELSE:

Ny bog sparker Foreningsdanmark bagi

Der er brug for at sætte fokus på organisationsledelse i Danmark. Både fordi veldrevne organisationer er helt afgørende for vores samfund, men også fordi god organisationsledelse aldrig tidligere er blevet defineret. Det bliver det nu i den netop udkomne bog God Organisationsledelse, der sætter standarden for ledelsen af danske fremtidsduelige organisationer.


Læs hele pressemeddelelsen her

BOGANMELDELSE

"Sjældent har jeg slugt en ledelsesbog så hurtigt, samtidig med, at have lavet så mange små noter og overstregninger i margin."

"...burde være obligatorisk læsning for ledere af organisationer, ansatte og ikke mindst bestyrelser i organisationer."


Thomas Klausen, adm. direktør
Dansk Mode & Tekstil

BOGANMELDELSE

"Bogen, som ForeningsDanmark har savnet."

"Usnobbet og hudløs ærligt."     

"Det er en moderne ledelsesbog som få andre, fordi den hiver dig ud af din komfortzone og tvinger dig til at se din egen organisation udefra."

Nadeem Farooq, underdirektør
Finanssektorens Arbejdsgiverforening

Bestyrelsesuddannelse i
god organisationsledelse


Altinget udbyder i en ny bestyrelsesuddannelse for bestyrelsesmedlemmer i interesseorganisationer. På uddannelsen er bogen God Organisationsledelse en del af pensum. 

Thomas Torp er desuden blandt underviserne på uddannelsen, der skal ruste bestyrelsesmedlemmer til at drive professionel ledelse af interesseorganisationer.

Læs mere her...

Anbefalinger til god organisationsledelse


God ledelse af organisationer er lige så vigtigt som god ledelse af virksomheder. Derfor indeholder bogen God Organisationsledelse et bud på et samlet sæt Anbefalinger til God Organisationsledelse inspireret af anbefalingerne til god selskabsledelse. 

Læs anbefalingerne her...

Køb bogen

Bogen God Organisationsledelse udgives på Grakoms Forlag og kan købes i landets boghandlere. 
Den kan desuden købes på nettet.